انرژی پاک، هوشمندانه‌ترین انتخاب

تهران، شهرک غرب، انتهای بلوار شهید دادمان، پژوهشگاه نیرو، ساختمان فناوری، طبقه اول، واحد ۱۰۶

سرمایه گذاری خورشیدی

با توجه به تقاضای رو به رشد مصرف کنندگان در سطح جهانی، نیاز به تولید برق افزایش یافته است. در عین حال، افزایش بهای گاز طبیعی و تأکید مقررات بر محدود کردن انتشار گازهای گلخانه­ ای، هزینه تولید برق با استفاده از سوخت هاي فسیلی را افزایش داده است. به همین دلیل، استفاده از سایر منابع انرژی برای تولید برق از جمله تولید برق خورشیدی با استفاده از سیستم­ های فتوولتاییک افزایش یافته است. به­ طور کلی سیستم­ های خورشیدی با توجه به کاربردشان به دو گروه طبقه ­بندی می­شوند:

الف) سیستم ­های خورشیدی متصل به شبکه (On-Grid) – به ­منظور تقویت شبکه سراسری برق و جلـوگیری از فشـار الکتریکـی وارده بـر نیروگـاه ­هـا در طـی روز، اسـتفاده از سیستم­ هاي خورشیدی متصل به شبکه سراسری برق به­ صورت متمرکز و یا غیرمتمرکز از جمله راه حل­ های ایـن مشـکل می­باشد. امروزه سیستم ­های خورشیدی متصـل بـه شـبکه در بسـیاري از کشـورهای جهـان در واحـدهای کوچـک از 1 کیلووات تا 5 کیلووات در بام منازل مسکونی و در واحدهای بزرگتر به­ صورت نیروگاه­ های خورشیدی نصب و راه­ انـدازی شده است. از مزایای این سیستم­ ها میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

 

  • ⚪ نصب و راه ­اندازی آسان

⚪ بازدهی بالا و عدم نیاز به تجهیزات جانبی پیچیده

⚪ عدم نیاز به باتری جهت ذخیره انرژی الکتریکی.

ب) سیستم ­های خورشیدی منفصل از شبکه (Off-Grid) – طراحی سیستم­ هاي خورشیدی مستقل از شبکه به­ گونه­ اي است که باید مستقل از شبکه برق سراسري عمـل نمـوده و قابلیت تغذیه بارهاي مستقیم و متناوب را دارا باشد. این واحدها مستقیماً به بار متصل می­شـوند و تمـام بـار را بـر خلاف سیستم ­هاي متصل به شبکه تأمین می­نمایند. بنابراین براي طراحی اینگونه واحدها، بایستی مـدل بـار و کـل تـوان مورد نیاز بار در یک دوره شبانه ­روزي محاسبه شود و ظرفیت واحد و تعداد آرایه ­هاي فتوولتاییک بر این اسـاس محاسـبه شود. همچنین به دلیل عدم وجود شبکه برق سراسري، تمامی توان میبایستی از طریق سیستم فتوولتاییک تأمین شـود. از آنجایی که سیستم فتوولتاییک قابلیت تولید پیوسته توان را ندارد (شب هنگام) و میزان تولید توان آن کاملاً به شـرایط جوي وابسته می­باشد (کاهش تولید در روزهاي ابري و بارانی)، براي تغذیه مناسب و مطمئن بار باید واحد فتوولتاییک بـه سیستم ذخیره ­ساز انرژي مجهز شود. از جمله مزایای سیستم­ هاي خورشیدی منفصل از شبکه می­توان به موارد زیر اشاره نمود:

⚪ عدم نیاز به شبکه سراسری

⚪ عدم نیاز به سوخت و رفع مشکل سوخت رسانی به مناطق صعب العبور

⚪ عدم نیاز به تعمیر و نگهداری مدام و طول عمر مناسب.

 

 

کاربرد اصلی اینگونه واحدها در مکان­ هایی است که شبکه اصـلی قـدرت در دسـترس نبـوده و یـا بـراي اتصـال بـه شبکه قدرت هزینه زیادي لازم است. به­ عنوان مثال در سایت­ هاي مخابراتی که در کوهستان ایجاد شده­ اند، براي تأمین برق خانه­ هاي مسکونی، کلبه­ هاي روستایی، پمپ­ هاي آبرسانی، روشنایی و به­ طور کلی رفع نیاز الکتریکی مناطقی که داراي شبکه سراسري برق نمی­ باشند، می­توان از سیستم خورشیدی مستقل از شبکه استفاده کرد.

فرصت سرمایه گذاری

با توجه به بحران انرژی و محدود شدن منابع تامین انرژی و همچنین مسایل و مشکلات زیست محیطی استفاده از سوخت های فسیلی، استفاده از انرژی های تجدید پذیر و خصوصا انرژی خورشیدی گسترش بسیاری یافته است. از این رو سرمایه گذاری در حوزه انرژی بسیار گسترده بوده و تنها به احداث نیروگاه بسنده نمی شود و گستره وسعی شامل احداث نیروگاه های کوچک و بزرگ، کاربردهای شهری و کشاورزی و همچنین تامین برق مناطق دور از شبکه سراسری را شامل می شود. به طور کلی سرمایه گذاری در حوزه انرژی خورشیدی شامل موارد زیر می باشد:

 

الف) احداث نیروگاه

🟡 نیروگاه خانگی خورشیدی پشت بامی

🟡 نیروگاه خورشیدی انشعابی روی سقف سوله،انبار،دامداری، پارکینگ

🟡 نیروگاه خورشیدی مگاواتی

ب)  فضای شهری

🟡 روشنایی معابر

🟡 روشنایی و ورزشگاه

🟡 پارکینگ خورشیدی

🟡 بیلبورد تبلیغاتی 

🟡 حمل و نقل خورشیدی 

🟡 استراحتگاه یا سایبان خورشیدی

🟡 نیمکت خورشیدی

پ)  ساختمان سازی

🟡 استفاده از پنل خورشیدی در نمای ساختمان 

🟡 کولر گازی خورشیدی

🟡 آبگرمکن خورشیدی

ت)  کشاورزی

🟡 پمپ آب خورشیدی

🟡 مزارع اگری ولتاپیک 

      🟡 گلخانه خورشیدی 

🟡 آبیاری خورشیدی 

ث)  تامین برق مناطق دور از شبکه

ج)  استخراج رمز ارز

 

نمونه فرصت های سرمایه گذاری

نیروگاه 5 کیلوواتی

مساحت موردنیاز: 60 مترمربع

هزینه تخمینی سرمایه­ گذاری: 130 میلیون تومان

متوسط تولید برق سالیانه: 8500 کیلووات

درآمد سال اول با قیمت پایه خرید تضمینی 14560 ریال به ازای هر کیلووات ساعت:

حدود 15 میلیون تومان

مدت زمان بازگشت سرمایه: 3 تا 4 سال

نیروگاه 10 کیلوواتی

مساحت موردنیاز: 120 مترمربع

هزینه تخمینی سرمایه ­گذاری: 270 میلیون تومان

متوسط تولید برق سالیانه: 17000 کیلووات

درآمد سال اول با قیمت پایه خرید تضمینی 14560 ریال به ازای هر کیلووات ساعت:

حدود 30 میلیون تومان

مدت زمان بازگشت سرمایه: 3 تا 4 سال

نیروگاه 10 کیلوواتی

نیروگاه 100 کیلوواتی

مساحت موردنیاز: 1500 مترمربع

هزینه تخمینی سرمایه­ گذاری: 2 میلیارد  میلیون تومان

متوسط تولید برق سالیانه: 170000 کیلووات

درآمد سال اول با قیمت پایه خرید تضمینی 12740 ریال به ازای هر کیلووات ساعت:

حدود 250 میلیون تومان

مدت زمان بازگشت سرمایه: 3 تا 4 سال

نیروگاه 1 مگاواتی

مساحت موردنیاز: 15000 مترمربع

هزینه تخمینی سرمایه­ گذاری: 20 میلیارد تومان

متوسط تولید برق سالیانه: 1720000 کیلووات

درآمد سال اول با قیمت پایه خرید تضمینی 8920 ریال به ازای هر کیلووات ساعت:

حدود 1 میلیارد و 800 میلیون تومان

مدت زمان بازگشت سرمایه: 4 تا 5 سال