انرژی پاک، هوشمندانه‌ترین انتخاب

تهران، شهرک غرب، انتهای بلوار شهید دادمان، پژوهشگاه نیرو، ساختمان فناوری، طبقه اول، واحد ۱۰۶

پروژه های در حال اجرا

پروژه های در حال اجرا

نام (ظرفیت) پروژه

یک مگاوات مود خراسان جنوبی

نشانی پروژه

استان خراسان جنوبی- مود

نوع قرارداد

EPCF

نام (ظرفیت) پروژه

200 کیلووات همدان

نشانی پروژه

استان همدان-  تویسرکان

نوع قرارداد

EPC

نام (ظرفیت) پروژه

200 کیلووات طناک سفلی

نشانی پروژه

استان خراسان جنوبی- مود

نوع قرارداد

EPC

نام (ظرفیت) پروژه

ده مگاوات خراسان جنوبی

نشانی پروژه

خراسان جنوبی- سربیشه

نوع قرارداد

EPC

نام (ظرفیت) پروژه

ده مگاوات

نشانی پروژه

خراسان جنوبی- بیرجند

نوع قرارداد

مشاوره

نام (ظرفیت) پروژه

یک مگاوات

نشانی پروژه

خراسان جنوبی- بیرجند

نوع قرارداد

مشاوره